Historia

Unik stadsdel

 

Gamla stan i Ekenäs är en unik och livskraftig, kulturhistoriskt värdefull stadsdel från mitten av 1500-talet.
Den svenska kungen Gustav Vasa tilldelade Ekenäs stadsrättigheter år 1546. Staden var då närmast en liten fiskeby på den udde som i dag kallas Gamla stan. 25 år efter att staden grundades var de skattskrivna invånarnas antal endast 14! År 1650 var de cirka 100. Ekenäs var den första staden som grundades i Finland efter medeltiden.
De äldsta husen i Gamla stan i dag är från 1700-talet, men gatunätet tillkom redan 200 år tidigare. Vid sidan av medeltida Borgå är Ekenäs den enda staden där stadsplanen inte ändrades på 1600-talet till en schematisk rutnätsplan. 
Stadsdelen är ett av få exempel i Finland på en helgjuten gammal stadsmiljö med låga trähus, smala gator och trånga gränder.
Efter några fatala rivningar, nybyggen och hårdhänta renoveringar beslöt staden 1956 att freda Gamla stan, vilket innebär att alla yttre åtgärder bör få godkänt av museimyndigheterna. I dag är Gamla stan skyddad genom en stadsplan från 1990-talet. Det här gör att Gamla stan till stor del avspeglar en svunnen tid vilket gör den både pittoresk och intressant.


Gatunamnen

Många av gatunamnen visar att stadsdelen bebotts av hantverkare. Här finns Hattmakaregatan, Kammakaregatan, Linvävaregatan, Målaregatan, Handskmakaregatan osv. Namnen lär ha tillkommit på 1700-talet på försorg av dåvarande borgmästare Gabriel Kepplerus. Han tyckte att gatorna skulle ges namn ”för  vinnande av ordning och reda”. Under en vandring med rådmännen delade han ut de gatunamn som lever kvar än i dag.
Ett av få undantag är Kärrgatan som vid kommunsammanslagningen år 2009 fick namnet Helene Schjerfbecks gata.
Den yttersta udden i Gamla stan kallas för Barckens udde efter namnet på en logarvare Carl Gustaf Barck som bodde där. 

Kvartersnamn

På en gammal karta från 1843 finns alla kvarter i Ekenäs noterade med namn från djurriket. I Gamla stan har de flesta kvarteren namn efter fiskar.  Yrkesinstitutet Sydvästs elever har gjort de skyltar som man ser här och där på husväggarna i Gamla stan. Det kan kännas tursamt att bo i kvarteret Laxen eller Gösen, kanske mindre angenämt i kvarteret Gersen eller Simpan. När kvarteren namngavs tog de inhemska fiskarna tydligen slut eftersom här också finns kvarteren Delfinen, Hvalfisken och Haijen.