Minnesmärken

Gamla stan full av mycket intressanta minnesmärken. 

 

Måsarna
 

Skulptören Gunnar Elfgrens  skulptur föreställande två gyllene måsar restes år 1963 till minne av den hjälp Ekenäs vänort Ystad gav under krigsåren 1939-1944. Skulpturen symboliserar vänortstanken. I Ystad finns ett likadant minnesmärke. Måsarna i Ekenäs flyger mot Ystad och måsarna i Ystad flyger mot Ekenäs. Inskription: Starka vingslag bär den goda viljans gåva.
 

Mannerheimriddarnas minnesmärke


   

Mannerheimriddarnas minnesmärke över dubbla Mannerheimriddaren Hans-Henrik Wind och Mannerheimriddaren Tor Lindblad restes 4.6.2001 i Våghusparken på marskalk Mannerheims födelsedag. Minnesmärket består av stenblock från pansarhinder på Hangö udd.

Minnesplaketter över Mannerheimriddarna

  


Minnesplaketter över Mannerheimriddarna Hans-Henrik Wind (Södra Strandgatan 1) och Tor Lindblad (Södra Strandgatan 12)  finns på husen där de har bott.


Sigfrid Aronus Forsius minnessten


Sigfrid Aronus Forsius minnessten vid kyrkan. Forsius, född ca 1550 i Helsingfors,  anses vara Finlands första vetenskapsman och den svenska almanackans fader. Han var hovastrolog innan han blev kyrkoherde i Ekenäs. Denna minnessten  av Bertel Nilsson restes 1924 till 300 års minnet av hans död. Stora Kyrkogatan 18.


Krigsveteranernas minnessten


Krigsveteranernas minnessten vid (1939-1945) restes 1996 vid kyrkan av veteranföreningar i Ekenäs med omnejd. Stenen pryds av veteranernas symbol, ett eklöv, Stora Kyrkogatan 18.


Hope


 

Vattenskulpturen "Hope" av Stuart Wrede. "Hope" består av ett 3 m högt T-kors i svartmålat stål med rinnande vatten och har stått vid kyrkan sedan 29.5.2009. Stora Kyrkogatan 18.


Skolrådet och riksdagsmannen John Österholm


 

Skolrådet och riksdagsmannen John Österholms (1882-1960) minnesmärke av skulptören Martti Peitso restes år 1982 till 100 års minnet av Österholms födelse, Västvallen.


Paddlaren Thorvald Strömberg


Paddlaren Thorvald Strömbergs minnesmärke designat av Ron Nordström invigdes 25.5.2012. vid Våghusparken. Strömberg vann OS-guld 1952 och blev världsmästare två gånger. Minnesmärket i rostfritt stål består av Strömbergs tid på 10 000 meter i paddling. Strömbergs kanot finns bevarad på hemmanet Rödjan i Ekenäs skärgård.


Sjöfararnas minnesmärke


Sjöfararnas minnesmärke utformat av Felix Nylund restes 16.10.1938 av de västnyländska kommunerna till minne av de västnylänningarsom i krig eller fred blivit havets offer. Stallörsparken.


Helene Schjerfbecks minnesmärke

 

Helene Schjerfbecks minnesmärke ”The Finnish Untuned Bell” av Anne Katrine Dolven invigdes 19.5.2011. Besökaren kan själv ringa i klockan. Skepparträdgården.


Skampålen


Skampålen, Basatorget. Skampålen med halsjärn är en replik av den påle som stod här redan på 1700-talet. Den minner om den tid ända in på 1800-talet då offentliga bestraffningar verkställdes. Skammen skulle stämpla den skyldige och fungera som ett varnande exempel för stadsborna. År 1894 fick Finland en ny strafflag och då avskaffades skampålarna. 


Vasastenen

 

Vasastenen i Skepparträdgården restes år 1946 vid Ekenäs stads 400-års jubileum.
Staden grundades år 1546 av den svenska kungen Gustav Vasa.