Sevärdheter

Ekenäs kyrka
 

Ekenäs kyrka från1680-talet byggdes på initiativ av greve Gustaf Adolf Leijonhufvud. Kyrkan ombyggdes efter branden 1821 i nyklassicistisk stil efter ritningar av bl.a. Charles Bassi, som ritade flera herrgårdar och kyrkor i Finland och Sverige. Interiören renoverades åren 1957-1959 och glasmålningarna av Karin Mazeitti-Slotte från 1924 flyttades till  norra sidan. Kyrkan renoverades igen 1987-1990 och en av glasmålningarna flyttades till det södra korfönstret, altarväggen murades igen och marmorerades. 

Sommartid är kyrkan öppen som Vägkyrka.

Kyrkan är en utmärkt konsertlokal. Bl.a. Finländska kammarorkestern under ledning av Jukka-Pekka Saraste uppträder här under Ekenäs sommarkonserter, ett årligt återkommande evenemang. 

Sommarrestaurang Knipan
 

Knipan, anrik sommarrestaurang, uppförd  på pålar i vattnet år 1908 (Hjalmar Åberg). Det berättas att restaurangen uppfördes på pålar i vattnet för att undgå en bestämmelse att flera krogar inte fick uppföras på stadens mark. Det fanns vid den tiden flera lönnkrogar, bl.a. Tuppen och Kråkan, och staden ville få bukt med det myckna festandet i staden. Restaurangen är också känd för de tama idar som simmade vid krogen och matades av gästerna. Knipan brann midsommaraftonen 1951.

Linvävaregatan
     

Linvävaregatan, pittoresk gata som kantas av hus från slutet av 1700-talet och 1800-talet. Gatan är en av de bäst bevarade gatumiljöerna i Finland. Vid sidan av medeltida Borgå är Ekenäs den enda staden där stadsplanen på 1600-talet inte ändrats till en schematisk rutnäsplan.

Stora Kyrkogatan


    
 

Stora Kyrkogatan, stadens äldsta huvudgata med vackra hus i olika pastellfärger. Gatan breddades efter kyrkobranden 1821 då också ett flertal mindre hus förstördes. De smala partierna i början och slutet av gatan vittnar om en äldre stadsplan.

Skampålen

 

Skampålen, Basatorget. Skampålen med halsjärn är en replik av den påle som stod här redan på 1700-talet. Den minner om den tid ända in på 1800-talet då offentliga bestraffningar verkställdes. Skammen skulle stämpla den skyldige och fungera som ett varnande exempel för stadsborna. År 1894 fick Finland en ny strafflag och då avskaffades skampålarna. 

Bio Forum


 

Bio Forum, Finlands äldsta i bruk varande biograf, grundad år 1912 med sin spännande fasad. Byggnaden är ett av få jugendhus i tegel i Ekenäs. Helene Schjerfbecks gata 5, bioforum.fi.