Föreningen 475 års broschyr har blivit en stor succes!!

01.10.2021 kl. 10:03
Föreningen Gamla Stan i Ekenäs jubileumsbroschyr Ekenäs 475 har nu delats ut i 10000 exemplar till turister och Raseborgare.
Jubileumsbroschyren blev en stor succes. Broschyren trycktes på tre språk, svenska, finska och engelska. Broschyren delades ut via turist info, resturanger, cafér, butiker i hela Raseborg. Dessutom satte föreningen under början av sommaren upp fyra postlådor vid de fyra kartorna som finns i Gamla Stan. Efterfrågan överraskade förening så att man var tvungen att göra två tillägstryck av broschyren.
Samtidigt med broschyren så delade föreningen ochså ut en rivkarta som visade en trevlig vandringrutt genolgamla stan gränder och förbi alla de fina sevärdheter som gamla stan kan erbjuda. Aldeles tydligt att en dylik karta saknades då det tills nu har delats över 5000 exemplar av den.